TELEFONISCHE ACQUISITIE VERBODEN?

Er zijn steeds terugkomende geruchten dat per 25 mei 2018 telefonische acquisitie verboden is in het kader van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Het verbaast ons dat met name bedrijven die niet gespecialiseerd zijn in telefonische acquisitie hier veel ruchtbaarheid aan geven. Er zijn er bij die zelfs beweren e.e.a. door meerdere advocaten uitgezocht te laten hebben. Dat is dan een onnodige en hele dure exercitie geweest. De bron voor de juiste informatie, en dus de enige instantie die hier een uitspraak over kan doen is De Autoriteit Persoonsgegevens.

60 cent om achter de waarheid te komen…

Deze Autoriteit Persoonsgegevens heeft elke dag van 10:00 tot 12:00 een speciaal spreekuur. Dit is net als een advocaat niet gratis, en kost 5 cent per minuut. Wij hebben op 23-2-2017 welgeteld 60 cent geïnvesteerd om het volgende te kunnen mededelen:

Vanaf 25 mei 2018 is telefonische acquisitie niet verboden! Wil je dit zelf voor de zekerheid checken, bel dan tussen bovengenoemde tijden naar: 0900-2001201. Voel je wat meer voor een juridische blik? Check dan deze www.charlotteslaw.nl

Cold Calling en de AVG

Per 25 mei 2018 is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum nog maar één privacywet geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

In de EU heeft nu nog elke lidstaat een eigen privacywet. Deze nationale wetten zijn wel allemaal gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995. In Nederland is de nationale uitvoering van deze richtlijn de Wbp. De Europese privacyrichtlijn werd vastgesteld toen internet nog in de kinderschoenen stond. Daarom is de Europese privacywetgeving de afgelopen jaren herzien. KLIK HIER voor de doorverwijzing naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De AVG in het kort voor Jip & Janneke

Concreet houdt deze wetgeving in dat persoonsgegevens, ook al zijn dit zakelijke gegevens, zoals een direct telefoonnummer of een e-mailadres vallen onder deze wet. En dus beschermd zijn. Dit betekent dat bijvoorbeeld een e-mailadres alleen voor die toepassing gebruikt mag worden waarvoor de persoon die bij dat e-mailadres hoort deze gegeven heeft. Dit geldt ook voor het gebruiken van een direct zakelijk nummer.

De gegevens mogen dus niet ook nog eens voor andere doeleinden gebruikt worden. Dat is strafbaar. Het opnemen van een e-mailadres in een nieuwsbrief terwijl hier geen toestemming is gegeven mag niet. Sterker nog, dat mocht al niet.

Daarnaast dien je, als verzamelaar van gegevens te kunnen aantonen dat de gegevens veilig zijn opgeslagen en op geen enkele wijze toegankelijk zijn voor anderen. Bovendien dien je er voor te zorgdragen dat je op eerste verzoek van een persoon inzichtelijk moet kunnen maken over welke gegevens je beschikt. Dit indien het gegevens zijn die per 25-02-2018 vallen onder de nieuwe verordening.

Gevolgen voor koud bellen

Er is in de nieuwe wetgeving niets opgenomen over telefonische acquisitie. Er gaat namelijk ook nooit een verbod komen op telefonische acquisitie. Er komt wel een verbod op telefonische verkoop. Dit laatste heeft namelijk te maken met een juridische transactie. Telefonische acquisitie in het zakelijkesegment wordt gebruikt om contact te leggen met een ander bedrijf om te zien of dit een eerste stap kan zijn naar een ontmoeting. Een gesprek met de Autoriteit Persoonsgegevens leerde dat het verbieden van telefonische acquisitie zelfs in strijd is met de wet. Dit zou een belemmering betekenen op de vrije handel.

Nu is het ook zo dat een zakelijk e-mailadres en een zakelijk direct telefoonnummer vallen onder de persoonsgegevens en niet onder de bijzondere persoonsgegevens. Dit is ook een belangrijk gegeven. De nieuwe wetgeving gaat vooral over de bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn bijvoorbeeld medische gegevens, persoonlijke financiele zaken of bijvoorbeeld een geloofsovertuiging. Let dus op. De autoriteit vindt het niet echt heel erg spannend als je gaan melden dat iemand jou op je zakelijke telefoonnummer heeft gebeld zonder dat je daar toestemming voor hebt gegeven…

Wil je meer weten over Cold Calling en de AVG?

Voel je vrij om met ons contact op te nemen. Al 2 jaar voordat de wet in werking trad hebben we heel erg veel onderzoek gedaan naar wat wel en niet mag. Daarbij hebben we echt heel erg veel indianen verhalen gehoord van zogenaamde AVG specialisten. Wij hebben meerdere gesprekken gehad met de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast hebben we een aantal formats laten maken met betrekking tot een “Verwerkersovereenkomst”. Wil je die hebben? Neem contact met ons op op 088-111 0800 of stuur een mail naar mijn “peroonlijke” mailadres jeroen.vanginkel@leaddevelopmentcompany.nl