Privacyverklaring

LEAD Development Company B.V. gevestigd op de Plesmanstraat 2, 3833 LA te Leusden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
LEAD Development Company B.V.
Plesmanstraat 2
3833 LA Leusden
Tel. +31 88 111 0 800
www.leaddevelopmentcompany.nl

Jeroen van Ginkel is de functionaris gegevensbescherming van LEAD Development Company B.V. Hij is te bereiken via jeroen.vanginkel@leaddevelopmentcompany.nl en telefonisch op nummer 06-55783760.

Persoonsgegevens die wij verwerken
LEAD Development Company B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch.
• Je activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen minderjarige websitebezoekers.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
LEAD Development Company B.V. verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Afhandelen van je betaling
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
• Je kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is voor het uitvoeren van onze dienstverlening
• Je informeren over wijzigingen in onze diensten en producten
• Je de mogelijkheid bieden een account aan te maken
• Goederen en diensten bij je afleveren
• Marktbewerking gericht op bedrijven en/of instellingen

Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens nodig voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
LEAD Development Company B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van LEAD Development Company B.V.) tussen zit.

Inzien, wijzigen en verwijderen van je persoonlijke gegevens
LEAD Development Company B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. We spannen ons in om je persoonlijke informatie juist en actueel te houden. Je kunt ons verzoeken inzage te geven in de persoonsgegevens die wij over jou bewaren. Bevatten de gegevens onjuistheden, zijn ze voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend, of op een andere manier in strijd met een wettelijk voorschrift? Dan kun je ons verzoeken om deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, af te schermen of te verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden
LEAD Development Company B.V. verstrekt je persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die we met je hebben, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
LEAD Development Company B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
LEAD Development Company B.V. neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via jeroen.vanginkel@leaddevelopmentcompany.nl of bel 06-55783760.