Laten we nadenken over het fundament van jouw new business strategie

Het eindpunt van een goede new business strategie is dat je uiteindelijk groeit door nieuwe klanten binnen te halen. Daarom is de eerste stap het nadenken over de doelgroep en de voor jouw relevante contactpersonen, de business personas.

Doelgroep:

De eerste stap op weg naar een succesvolle new business strategie is het kritisch nadenken over je doelgroep. We hebben het dan natuurlijk over het soort bedrijven, waarmee je in contact denkt te willen komen. Maar we gaan veel verder…

Wat is aannemelijk de behoefte van deze doelgroep? Is deze latent of urgent? Met welke concurrenten krijg je dan te maken en wat zijn hun sterke punten? Hoe groot is die doelgroep eigenlijk, en wat is het te behalen extra omzetpotentieel?…

Business Persona’s:

Je hebt vast wel eens gehoord van “buyer persona’s”? Die zijn vooral effectief bruikbaar in de consumentenmarketing… In b2b marketing is een “buyer persona” te beperkt. Dit komt omdat er in het b2b segment vaak andere en grotere belangen spelen en een persoon daarnaast een (in)formele rol heeft binnen een complete DMU…

Wij hebben daarom de term “Business Persona’s” in het leven geroepen. Hierbij kijken we binnen je new business strategie naar welke personen relevant zijn voor jou. Niet alleen degenen die beslissen, maar juist ook degenen die meebeslissen. Wie zijn dat en hoe verhouden ze zich tot elkaar? Wat is voor deze personen het belang om met jou zaken te doen? Of het gevaar…?

Vandaar dat we uitvoerig stilstaan bij de “Business Persona”. Hierdoor zetten we meteen ook een belangrijke stap die de basis legt voor een significante verbetering van de conversie van lead naar nieuwe klant. Want dit zorgt voor meer grip op je verkoopproces.

De sessie “Doelgroepbepaling & Business Persona” legt het fundament voor de verdere stappen in het opbouwen van jouw specifieke new business strategie. Na deze eerste sessie pakken we door naar de vervolgsessies: Propositie en leadkwalificatie, Benaderingsstrategie en Opvolgstrategie.

Wat haal je hieruit?

  • Doelgroep zonder aannames
  • Uitgewerkt omzetpotentieel in branche en omvang
  • Specifieke kenmerken van je business persona
  • Inzicht in dreigingsfactoren binnen organisaties
  • Actuele –  en gedetailleerde inzichten in relevante markt

Jeroen van Ginkel

Directeur LEAD Development Company B.V. 088-1110800

Meer weten over onze New Business Strategiesessies?

Laten we samen onderzoeken in welke mate de strategiesessies, voor jouw organisatie in het bijzonder, zorgt voor de ontwikkeling van extra omzetpotentieel.

Een afspraak is zo gemaakt. We kunnen elkaar ontmoeten op jouw kantoor of bij ons in Leusden. Een online meeting kan natuurlijk ook!

Klik hier om onze ontmoeting in te plannen

*Liever zelf contact opnemen? Klik hier voor onze contactpagina