Tarieven leadgeneratie

Hieronder tref je een overzicht van de tarieven en voorwaarden. Wij zijn hier graag volledig en transparant in. Geen verrassingen achteraf en geen beklemmende contracten. Een duurzame samenwerking wil namelijk zeggen dat het voor beide partijen winstgevend is.

Starttarief / voorbereiding

Er geldt een eenmalig* opstarttarief van € 1.750,00 (excl. btw) Hiervoor wordt onder andere het volgende gedaan:

 • Inrichten en beschrijven van de specifieke workflow/Project document;
 • Instellen van nummerherkenning;
 • Kick-off/Brainstormsessie met het projectteam incl. de LEAD Development specialist(en) (op locatie, onze locatie, of online);
 • Begeleiding en aansturing Call Agent(s) gedurende de looptijd van de samenwerking;
 • Aanmaken account in LEADPortal m.b.t. audiobestanden van de afspraken;
 • Opbouwen van Mailmerge (infomail & afspraakbevestigingen);
 • Opbouwen en afstemmen van periodieke rapportages;
 • Inrichten/synchroniseren van agenda’s;
 • Versturen van mail (infomail, afspraakbevestigingen ed);
 • Maken van periodieke Metingen/Analyses/Rapportages ;
 • Adressenselecties (onbeperkt). Zie projectdocument “Adressenbestand” voor meer opties;
 • Adresverrijking (binnen de AVG/GDRP);
 • Tussentijdse online optimalisatie meetings gedurende de looptijd van de samenwerking;
 • Opbouw van dataset;
 • Delen van data via API + API onderhoud aan onze zijde (afhankelijk van eigen CRM mogelijkheden).

*Als er gedurende de looptijd van de samenwerking gekozen wordt voor andere doelgroepen of wijzigingen in de propositie worden daar geen verder geen kosten meer voor in rekening gebracht.

Samenwerkingsvorm

De samenwerking is op basis van af te nemen uren per week, voor onbepaalde tijd met een minimum van 8 aaneengesloten weken. Na deze periode is de samenwerking wederzijds te allen tijde en wel per direct opzegbaar. Na deze periode is het ook mogelijk het aantal uren per week te verlagen.

Uren en uurtarief (16 uurs arrangement)

16 uur per week a € 55,00 (ex. btw) per uur, gedurende een minimale periode van 8 aaneengesloten weken. De uren betreffen de daadwerkelijk door de LEAD Development specialist(en) bestede uren aan het project. Er komen verder geen extra kosten bij voor projectmanagement en periodieke rapportages/evaluaties.

Uren verlagen of verhogen

Het afgegeven uurtarief van € 55,00 (excl. btw) is geldig bij een minimale afname vanaf 16 uur per week. Bij verlaging naar minder dan 16 uur per week, geldt het standaard uurtarief van € 75,00 (excl. btw).

Het verhogen of verlagen van uren doen we graag in overleg. Een laag urenvolume kan leiden tot een slechter bereik. Het ophogen van uren kan leiden tot een te groot aantal afspraken die uiteindelijk mogelijkerwijs niet goed opgevolgd kunnen worden of tot een niet meer op te volgen call back bestand.

In de uren zijn de volgende diensten, waar gewenst in een combinatie, uit te voeren:

 • Cold Calling, adressen o.b.v. doelgroepbepaling, aangeleverd door LEAD Development Company;
 • Cold Calling, naar zelf aangeleverde adressen;
 • Opvolging website contact aanvragen (ingevuld aanvraag- of contactformulier);
 • Opvolging Websitebezoeker vanuit IP webtracking software zoals SalesFeed, LeadInfo etc;
 • Opvolging LinkedIn connecties;
 • Opvolging Whitepaperdownloads;
 • Opvolging E-mailcampagne;
 • Opvolging Postmailing;
 • Opvolging Nieuwsbriefabonnees;
 • Opvolging CRM Status Slaper (= inactieve klanten);
 • Opvolging Bezoeker Webinar;
 • Opvolging Bezoeker Seminar;
 • Opvolging Bezoeker Beurs/Event;
 • Uitnodigen voor Webinar;
 • Uitnodigen voor Seminar;
 • Uitnodigen voor Beurs/Event.

Binnen bovenstaande diensten kunnen diverse overlappende combinaties gemaakt worden. Daarnaast worden de gegenereerde data als totaal en ook afzonderlijk per dienst gerapporteerd.

Tijdelijk pauzeren

Na het verstrijken van de eerste 8 weken is de samenwerking ook altijd tijdelijk stop te zetten. Hierbij dient echter wel rekening gehouden te worden met het feit dat een project vervolgens niet ineens zomaar op elk moment weer opgestart kan worden. Het herstarten van de samenwerking is afhankelijk van of de planning dit toelaat. Daarnaast is er geen garantie te geven of dezelfde LEAD Development specialist(en) als eerder op dit project ingepland kunnen worden

Bij een herstart kan het mogelijk zijn dat er andere, op dat moment actuele, tarieven gelden.

Evaluatie

Er zal een doorlopende evaluatie plaatsvinden, om samen eventuele aanpassingen te bespreken. Updategesprekken kunnen op verzoek zowel ad hoc als op voorhand gepland worden. Er zit geen beperking op het aantal evaluaties en updategesprekken.

Rapportage

Telkens na het verstrijken van de kalendermaand wordt in de week daarna een rapport opgesteld. Hierin staat de actuele status van het adressenbestand. In deze rapportage is zichtbaar wat de resultaten tot dan toe zijn en hoe de verhoudingen liggen in het bereik, opvolging en afhandeling. Daarnaast is per organisatie zichtbaar wat de meest actuele status is.

Voor deze maandrapportages gelden geen extra kosten. Kosten voor extra (tussentijdse) rapportages bedragen € 495,00 (excl. btw) per rapportage.

Data & API

De in de rapportages zichtbare data kan ook met een API rechtstreeks verzonden worden naar een extern CRM of Marketingautomation systeem, zoals SalesForce, Hubspot, Pipedrive, AgileCRM en dergelijke. Voor het inrichten van deze API aan de zijde van LEAD Development Company worden geen kosten gerekend.

Voor het instellen en opzetten van een API aan de eigen systeem kant is expertise nodig. Hiervoor kunnen door de leverancier of implementatiepartner van dit systeem kosten gerekend worden.

Het is ook mogelijk om middels een API data vanuit een extern systeem rechtstreeks in onze callcenter software omgeving te pushen. Data kan dus zowel ontvangen als gepushed worden. Bijvoorbeeld vanuit Hubspot wordt een Call ingeschoten in onze Callcentersoftware. Vervolgens wordt de recente afhandelstatus terug in Hubspot gepushed.